Vetmedic d.o.o.

Zdrava Farma

zivotinje

Obezbeđenje kvaliteta

Sektor obezbeđenja kvaliteta, zajedno sa odgovornim osobama za proizvodnju i kontrolu kvaliteta, zadužen je za: razvoj plana aktivnosti za pravovremenu implementaciju smernica Dobre proizvođačke prakse (GMP), koordinaciju implementacije, kao i izvođenja i održavanja sistema obezbeđenja kvaliteta. Ovaj sektor takođe koordinira i aktivnosti koje obezbeđuju kvalitet, efikasnost i bezbednost proizvoda i usluga, kao i usklađenost sa svim primeljivim nacionalnim zakonima i pravilnicima i međunarodnim preporukama i smernicama.

Početkom 2010. godine Vetmedic je dobio dozvolu za rad kontrolne fizičko-hemijske laboratorije. Kvalifikovano osoblje i najsavremenija oprema obezbeđuju ispitivanja u skladu sa zahtevima Dobre laboratorijske prakse (GLP). Analitički postupci usklađeni su sa svim zahtevima važeće farmakopeje i metodama koje su deo odobrene registracione dokumentacije.

Ulaganje u kadrove i opremeljenost laboratorija uveliko je ubrzalo razvoj novih generičkih lekova i smanjilo troškove razvoja, registracije i uslužnih troškova fizičko – hemijskih ispitivanja.