Vetmedic d.o.o.

Healthy Farm

zivotinje


Aleksandar Brankov
Direktor

Vetmedic d.o.o. je veterinarsko farmaceutsko preduzeće, prvo u Srbiji specijalizovano za proizvodnju i promet isključivo veterinarskih lekova.
Osnovano je 2004. godine sa sedištem u Vršcu, a već dve godine kasnije pogon za proizvodnju lekova za životinje Vetmedic počeo je sa radom. Iste godine Agencija za lekove i medicinska sredstva odobrila je dozvole za stavljanje u promet prva tri veterinarska leka koja su izašča iz ovog proizvodnog pogona. Snažnim razvojem, dobrim investicionim planom i strategijom, Vetmedic ubrzo postaje lider u proizvodnji veterinarskih lekova.

Izgradnja nove fabrike na 1700m2 započela je 2008. godine, a već nakon tri godne kompletna investicija je završena – izgrađen je i opremljen pogon čvrstih i tečnih nesterilnih formi lekova, skladište, kontrolna laboratorija, sterilni blok i konferencijska sala sa najsavremenijom opremom za prezentacije tokom stručnih edukacija i seminara. Dobijene su i sve neophodne dozvole za proizvodnju i promet lekovima u skladu sa propisanim regulativama.
U prilog činjenici da Vetmedic svoju proizvodnju lekova sprovodi u skladu sa smernicama dobre proizvođačke i dobre laboratorijske prakse, govore i sertifikati koje je ova kompanija dobila – GMP i GLP sertifikati za čvrste i nesterilne forme, tečne sterilne forme, kao i HACCP Sertifikat za proizvodnju nutritiva i GDP sertifikat za veletrgovinu lekovima, medicinskim sredstvima i nutritivima.

*GMP – Good Marnufacturing Practice, GLP – Good Laboratory Practice, GDP – Dobra distributivna praksa HACCP -Hayard Analysis critical control points

Proizvodni program obuhvata više od 40 proizvoda u 80 različitih pakovanja, sa godišnjim obimom proizvodnje od oko 2,5 miliona jedinica proizvoda.
Intenzivnim nastupom na srpskom tržištu Vetmedic je zauzeo lidersku poziciju i proširio plasman svojih proizvoda na zemlje regiona.
Vetmedic je zastupnik renomiranih svetskih proizvođača lekova i vakcina: Industrial Veterinaria SA – Invesa (Španija), Kepro (Holandija), Pharmacosmos (Danska) i Boehringer Ingehem (Nemačka).

Svoj dalji razvoj Vetmedic će usmeriti prema izvozu na svetsko tržište, proširenju proizvodnih kapaciteta i razvoju najatraktivnijih generičkih formula.


Vladimir Kovačević
Predsednik Fine Group


Vetmedic posluje u okviru FINE Group. U ovoj gupi su još tri uspešne kompanije: Wizard, Uča International i najmlađa Ave Pharmaceutical. Iako se bave različitim delatnostima, sve kompanije su društveno odgovorne – brinu o zaposlenima, zajednici i okruženju i usmerene su na izvoz.

Poslovanje FINE Group zasniva se na ideji da je mnogo bolje izvoziti proizvod, nego pametne ljude, zato FG i razvija proizvodnju u zemlji, usavršava kvalitet i izlazi na međunarodno tržište. U četiri fabrike koje se nalaze u Vršcu radi 250 zaposlenih.

Bez obzira na to da li je fabriku gradio od temelja, ili reorganizovao, investirao i osavremenio proizvodnju koja je nekad postojala, predsednik grupacije Vladimir Kovačević smatra da poslovanje treba usmeriti na izvoz. Uz domaći kapital, domaće kadrove napraviti proizvod za međunarodno tržište.

Ovde ljudi ne uspevaju da od talenta, koga mnogi imaju, naprave sistem koji može da funkcioniše. Želim da svojim primerom ohrabrim one koji imaju ideju da pokrenu proizvodnju za izvoz.